Sunday, June 28, 2009

Janganlah bercanggah dengan Kebenaran, YB!

(1) Isu perbalahan samada istilah “Influenza A (H1N1)” atau “selsema babi” patut digunakan oleh semua pengamal media di Malaysia telah dicetuskan semasa Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim mencadangkan semua pengamal media di Malaysia menggunakan istilah “selsema babi” bagi menggantikan istilah “Influenza A (H1N1)”.

(2) Biarpun Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Mohd Ismail Merican menegaskan bahawa Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) telah menggantikan istilah ‘swine flu atau selsema babi’ kepada istilah “Influeza A (H1N1)” sejak 29 April 2009 yang lalu dan istilah “Influenza A (H1N1)” patut digunakan oleh semua pengamal media di Malaysia lantaran wabak Influenza A (H1N1) adalah virus jenis BARU yang mempunyai gabungan tiga faktor iaitu manusia, burung dan babi. Kementerian Penerangan dan sesetengah pengamal media tetap mengunakan istilah “selsema babi” apabila menyebarkan kemas kini penularan wabak ini.

(3) Tidakkah tindakan ini bercanggah dengan kebenaran dan menambahkan lagi kekeliruan di kalangan rakyat Malaysia?

(4) Apakah Dr. Rais, seorang pemegang ijazah Doktor Falsafah (Ph.D.) dari King’s College London, tidak mempunyai kepercayaan dalam kualifikasi dan kekompetenan juruhebah Bahasa Malaysia (BM) di Malaysia dalam penyebutan istilah pandemik ini? Dr. Rais berpendapat ‘selsema babi lagi mudah disebutkan dan tidak mengelirukan”, adakah ini bermaksud kelayakan para juruhebah BM kita tidak kompeten?

(5) Apakah Dr. Rais, seorang yang berpeluang untuk berpendidikan tinggi, mahukan rakyat Malaysia di luar bandar menerima informasi yang berbeza daripada fakta yang diketahui oleh rakyat Malaysia di bandar mahupun seluruh dunia? Apakah Dr. Rais mencurigai kemampuan rakyat Malaysia di luar bandar memahami isu sains dan perubatan? Apakah ini mentaliti yang boleh membawa semua rakyat Malaysia ke mercu kejayaan seiring dengan Visi 2020?

(6) Jika influenza A (H1N1) disebut sebagai ‘selsema babi’, apakah mesej dan impak keberbahayaan wabak ini dapat disebarkan dengan tepat? Jika ketepatan mesej tidak dapat disebarkan dengan wajar dan patut, bagaimanakah Kementerian Penerangan dapat memantau samada mesej yang disiarkan oleh pengamal media itu jitu?

(7) Kita perlu mengamalkan penggunaan nama saintifik Influenza A ini yang sebenarnya dan selaras dengan dunia sejagat. Apakah para pengamal media masih tetap dengan penggunaan istilah yang berbeza daripada semua media utama di seluruh dunia? Pihak media harus mengembalikan kewibawaan media sebagai penyebar informasi yang berlandaskan kebenaran.

(8) Media bukan sahaja memainkan peranan penting dalam menyebarkan berita harian tetapi juga memikul peranan yang kritikal dalam meringani ketidakselesaan di kalangan rakyat terutumanya semasa negaranya sedang membanteras dan menghadapi ancaman sesuatu wabak. Media dapat meredakan kekeliruan orang ramai jika mesej yang disampaikan itu jitu, sesuai dan patut. Pandemik ini akan terus menimbulkan kekhuartiran jika media masih menggunakan istilah “ selsema babi” bagi menggantikan istilah “Influenza A (H1N1)”.

(9) Stesen televisyen yang menggunakan BM sebagai bahasa pengantar seharusnya menangani isu kerisauan ini bukan setakat dari segi penyebutan istilah yang lancar dan senang tetapi juga fakta sebenarnya yang dimaklum dan diamalkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia.

(10) Selepas Menteri Kesihatan Dato’ Sri Liow Tiong Lai dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Mohd Ismail Merican tampil untuk menjelaskan logik penggunaan nama saintifik Influenza A (H1N1), Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim mengatakan beliau membiarkan pengamal media memutuskan istilah mana yang akan digunakan di media dan baru-baru ini pula, beliau mencadangkan penggunaan kedua-dua istilah digunakan semasa pihak media melaporkan tentang pandemik ini.

(11) Yang dikhuatiri kini bukanlah setakat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Dr. Rais dalam menjustifikasikan cadangan-cadangan beliau, tetapi juga ketidaktentuan yang ditunjukkan oleh Dr. Rais, selaku Menteri, dalam membuat keputusan dan menyelesaikan kekeliruan yang ditimbulkannya.

(12) Janganlah bercanggah dengan kebenaran, Yang Berhormat!

Isu PPSMI: Dipertikaikan atau Dirungkaikan?

(1) Isu Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah menjadi kegusaran sebahagian besar masyarakat sejak tahun 2002. Banyak yang telah dipertikaikan tentang dasar PPSMI semasa ia dilaksanakan pada tahun 2003. Ramai mempersoalkan kesan terhadap perlaksanaan dasar ini. Ada yang berpandangan PPSMI akan menjejaskan kesinambungan budaya bangsa. Justeru kelompok ini menggesa kerajaan memansuhkan pelaksanaan PPSMI. Ada juga yang menggembar-gemburkan perlaksanaan PPSMI lantaran perlaksanaannya akan menghancurkan dan memusnahkan bahasa ibunda masing-masing. Ada pula yang menyatakan pelajar dan guru menjadi mangsa pelaksanaan PPSMI.

(2) Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata selepas enam tahun, pelaksanaan dan sumbangan PPSMI terhadap peningkatan penguasaan dan pencapaian Bahasa Inggeris (BI) di kalangan pelajar-pelajar sejak tahun 2003 adalah sebanyak 2.0 peratus hingga 3.0 peratus. Di samping itu, beliau turut mendedahkan bahawa tahap kompetensi dan profisiensi BI guru yang rendah memudaratkan prestasi para pelajar.

(3) Semasa menunaikan tanggungjawab sebagai pensyarah sampingan, saya pernah berbincang dan memperoleh sedikit sebanyak gambaran keadaan PPSMI daripada pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah yang berbeza. Mereka menceritakan apa yang berlaku dalam kelas PPSMI ialah guru yang tidak fasih dalam BI terpaksa mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik dalam BI. Walaupun sumber dan buku rujukan PPSMI dalam BI, namun guru masih mengajar dalam bahasa ibunda (sama ada Bahasa Melayu atau Bahasa Cina). Kadang-kala pelajar-pelajar hanya disuruh mencatat nota dari papan hitam sahaja tanpa sebarang penjelasan. Mereka terpaksa menelaah subjek tersebut dari kelas tuisyen. Namun begitu, pelajar-pelajar yang berkongsi pengalaman mereka dengan saya juga menyuarakan hasrat mereka supaya subjek Sains dan Matematik dapat diajar dalam BI. Jika ini merupakan keadaan sebenar yang berlaku di kalangan para pelajar dan guru PPSMI, bagaimanakah prestasi subjek BI, Sains dan Matematik dapat dipertingkatkan?

(4) Saya berpandangan bahawa punca utama keberkesanan dan pencapaian PPSMI yang rendah hari ini lantaran ia telah dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa penelitian yang terperinci, tanpa menyelidik keupayaan guru, tanpa mengkaji sama ada sumber-sumber dan infrastuktur untuk PPSMI yang mencukupi dan tanpa mengambil pendapat dari pakar bahasa tempatan.

(5) Kebanyakan guru yang bertugas dalam melaksanakan dasar PPSMI tidak mempunyai kompetensi BI yang secukupnya dan tidak berkualiti. Ini menjadi faktor utama keputusan PPSMI yang dilaksanakan selama enam tahun ini tidak menyumbangkan kepada peningkatan prestasi BI mahupun Sains dan Matematik. Ramai guru yang belum layak mengajar subjek Sains dan Matematik dalam BI. Ini turut menyebabkan kualiti subjek-subjek ini merosot.

(6) Dalam perlaksanaan dasar PPSMI, usaha-usaha menangani masalah kompetensi guru atau masalah-masalah lain yang telah diutarakan sepatutnya diberi keutamaan. Dasar PPSMI sepatutnya menggesa dan memberi peluang kepada semua pihak untuk berusaha ke arah meningkatkan penguasaan BI dengan adanya perancangan yang sistematik, terutamanya guru, memandangkan peranan mereka dalam sistem pembelajaran.

(7) Persoalannya, apakah keberkesanan program untuk melatih dan memantapkan guru dari segi profisiensi BI di maktab-maktab perguruan yang sedang dijalankan untuk meningkatkan tahap BI di kalangan guru sendiri? Dalam tempoh enam tahun perlaksanaan dasar, adakah perancangan dari aspek guru membuahkan hasil?

(8) Akhir-akhir ini, Kementerian Pelajaran mempelawa orang ramai mengemukakan pandangan masing-masing mengenai cadangan mata pelajaran BI sebagai wajib untuk lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Jika ia dilaksanakan, maka calon SPM perlu lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris sebagai syarat lulus peperiksaan SPM. Cabaran kepada cadangan baru ini ialah bagaimana memantapkan kaedah pengajaran dan melahirkan guru BI yang berkualiti. Penyelidikan dan perbincangan mendalam, analisa pakar bahasa dan infrastuktur yang sedalam-dalamnya memainkan peranan penting dalam cadangan ini.

(9) Keputusan PPSMI akan diumunkan tidak lama lagi. Saya berpandangan Kementerian Pelajaran tidak boleh menentukan penerusan PPSMI dengan hanya berdasarkan pencapaian pelajar yang tidak ketara dalam subjek BI, Sains dan Matematik di peringkat Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) semata-mata lantaran ini membelakangi ilmu perancangan pendidikan. Adalah tidak adil dan wajar jika kita menilai dasar PPSMI berdasarkan tempoh yang singkat. Beberapa soalan yang perlu dipertengahkan di sini. Walau bagaimanapun, kini tibalah masanya untuk memperbetulkan keadaan ini. Masalah dan isu yang belum diselesaikan berkaitan dengan PPSMI perlu dirungkaikan dan bukannya dipertikaikan lagi.

Saturday, June 27, 2009

Postponed of the event 活动展期

Dear All,
You are pleased to inform that the event organised by Beliawanis Wilayah -“For Youth-Mental &Physical Obstacles Challenge” on 28.6.09 (Sunday)@ KL Tower have been postponed to 23.08.09 (Sunday) @ the same venue and time.
Sorry for all the inconvenience caused and wish to see you by then. Thanks.
Warmest regards,
Nicole Wong
Chief of Beliawanis Wilayah Persekutuan
012-3269069
nicole.wong89@gmail.com


各位友人,
谨通知马华联邦直辖区妇女组女青年局, 於28.06.09,星期日,早上8点假吉隆坡塔举办一场主题为“飞跃青春,越野体力智力大比拼”的户外活动将展延至23.08.2009 (星期日) 于同样的地点及时间举行。
如有失误,敬请见谅。 谢谢。
筹委会主席,
王小婷
马华联邦直辖区妇女组女青年局主任
012-3269069
nicole.wong89@gmail.com

Saturday, June 20, 2009

“飞跃青春,越野体力智力大比拼”“For Youth-Mental &Physical Obstacles Challenge”“飞跃青春,越野体力智力大比拼”

马华联邦直辖区妇女组女青年局(简称-直辖区女青年),将於2009年6月28日,星期日,早上8点假吉隆坡塔举办一场主题为“飞跃青春,越野体力智力大比拼”的户外活动。

为了配合直辖区女青年的“唯一目标,三大计划”中的计划(一):健康第一,提高青年运动量。直辖区女青年决定以这项可以发挥团队精神的户外活动作为起点,因为在这项比赛中将包括考智力的智力游戏及考体力的飞狐环节及在森林里川山越岭的游戏。相信经过这项活动参赛者将会更加珍惜团队精神的意义及保持头脑清醒以迎接接下来的每一个任务。

同时,直辖区女青年也选择在当天这一个别开生面的户外活动中进行宣誓就职典礼。

当天开幕嘉宾为尊敬的丹斯里拿督郑福成上议员局绅。丹斯里郑福成也是马华总财政兼马华联邦直辖区州联委会主席。

同时,大会也邀请新闻,通讯及文化部副部长兼马华妇女组总秘书尊敬的王赛芝上议员副部长为闭幕贵宾。


“飞跃青春,越野体力智力大比拼”比赛详情如下:

报名费 : RM150 (每队-四人为一队)

报名截止日期 : 2009年6月24日,下午 5 pm之前
(只限50队参赛队伍-以先到现得为准)

奖品及奖金如下:

总冠军 RM 500现金 + 奖牌 +证书

亚军 RM 300现金 + 奖牌 +证书

季军 RM 200现金 + 奖牌 +证书

殿军 RM 100现金 + 奖牌 +证书

四份优异奖 价值RM 50的礼品

主办当局欢迎各种族的男女青年踊跃报名参加。

活动详情请游览http://beliawaniswilayah.blogspot.com/,
或联络王小婷 012-3269069,电邮nicole.wong89@gmail.com
或王愉佩 012-3682815, mailto:yupey-26@hotmail.com

请把报名表格于截止日期前传真至03-42929899或电邮至以上邮址,
及存入报名费於 CIMB Back Acc No:14220012374053 (Ren Xi Event Management),
并把款项存入副本传真至03-42929899/电邮至以上邮址.

筹委会主席,
王小婷
马华联邦直辖区妇女组女青年局主任
012-3269069
nicole.wong89@gmail.com


“For Youth-Mental &Physical Obstacles Challenge”

Beliawanis Wanita MCA Wilayah Persekutuan (Beliawanis Wilayah) will be organizing an outdoor event in KL Tower with the theme of “For Youth-Mental &Physical Obstacles Challenge “ on 28th June 2008, Sunday at 8.00am.

This is one of the 3 plans in Beliawanis Wilayah’s agenda called “3 Plans for 1 Objective”. Plan 1 emphasizes on health and increased sports activities for youth’s. Beliawanis Wilayah decided to begin their plan by using outdoor activities to foster team spirit as, there are activities that challenge the mind and for physical; there would be flying fox session and other exciting adventure games. Beliawanis Wilayah believes that participants of this event would value the true meaning of team spirit and be clear headed constantly to face the next challenge.

At the same time, Beliawanis Wilayah also decided to hold their swearing-in ceremony at the same event as their innovative outdoor activities.

YB Tan Sri Datuk Senator Tee Hock Seng,JP will be the Guest of Honour to officiate the event. Tan Sri is also the Treasurer-General cum State Liaison Chairman of Wilayah Persekutuan.

Besides, Beliawanis Wilayah is pleasured to have YB Senator Heng Seai Kie, the Deputy Minister of Information, Communication and Culture cum the Secretary-General of Wanita MCA to be the Guest of Closing for the mentioned event.

Event details are as follow:

Registration Fees : RM150 ( for Team of 4 persons)

Closing date : 24th June 2009 before 5pm
(Limited to 50 participating teams based on firstcome first served)

Prizes as follow:

Champion - RM500 Cash + Trophy + Certificate

Runner-up -RM300 Cash + Trophy + Certificate

1st runner-up -RM200 Cash + Trophy + Certificate2nd

runner-up -RM100 Cash + Trophy + Certificate

4 Consolation Prizes Hamper worth RM50


The organizers welcomes male & female youth of all races to register and participate

For full details of the activities,
please visit http://beliawaniswilayah.blogspot.com/
OR contact Ms Nicole Wong at 012-326 9096 / email nicole.wong89@gmail.com ;
Ms Ong Yu Pey at 012-368 2815 / email yupey-26@hotmail.com


P/s: Kindly fax the registration form to 03-42929899 OR email to the mentioned email address
before the closing date of the registration.
For registration fee please bank in to -
CIMB Back Acc No:14220012374053 (Ren Xi Event Management)
and fax over the bank-in slip to 03-42929899/email to the mentioned
email address.


Warmest regards,
Nicole Wong
Chief of Beliwanis Wilayah Persekutuan
012-3269069
nicole.wong89@gmail.com闭门交流:“从一党独大到两线制:从台湾经历探讨大马政局”此活动属闭门性质,只限马华党员。
报名请联络党校执行秘书,唐亚烈先生:03-2161 8044,或电邮:wu_jiannan79@yahoo.com

全民大讲堂- “月亮代表我的心 vs 都是月亮惹的祸”日期:2009年6月23日,
时间:晚上7时
地点:马华大厦13楼
主讲嘉宾:蓝志
锋,郑丁贤,杨凯斌。

询问详情:马华中央新闻局 03-2161 8044 分线 428。
欢迎公众踊跃出席!

2009年马来西亚华裔青年台湾交流团

(吉隆坡17日讯)2009年马来西亚华裔青年台湾交流团,即日起开始接受报名。


这个由马来西亚国际青年交流中心马来西亚青年运动(青运)总会联办的交流团,将于今年1216日报到,17日出发到台湾作交流,学习中华文化及旅游活动,并于1229日返回马来西亚。交流团的行程包括参观大学、各项建设、学习传统艺术、讲座、团康活动、文化活动及环游台湾各名胜地。今年的活动为14天,也配合SPM 考完后才出发。


凡年龄满15岁以上,35岁以下之男女青年,能以华语交流,有学习精神、乐于参与团体生活及旅行观光嗜好者可申请,团费为3350零吉,含吉隆坡/台北来回机票、机场税、飞机燃油费、出发前讲习会之住宿与膳食、送往机场交通、手册、在台住宿与膳食、团体意外保险及行政费。凡再26/06/2009 前报名,团费将获优惠价为3000,名额有限,请尽快报名。


该交流团筹委会希望合格的华裔青年包括在籍国中、独中、学院、大学生、老师及在职者早日申请。今年的名额为120人,先报名者优先考虑。报名截止日期为724日。


有兴趣者,欲索取简章及报名表格,可寄来贴有50仙邮票的4X 9寸回邮信封至:

2009年马来西亚华裔青年台湾交流团筹委会(青运总会行政中心)

Pusat Komuniti Taman Rakyat,Jalan Badam 3,Taman Cheras, 56100 K.L.


可联络青运总部 : 靖威 012-387 8158 俊华 016-339 3285 青运总会 016-207 2117欲知更多详情请浏览青运总会网站www.ymm.org.my及活动网站ymmhq.multiply.com

有兴趣者也可向青运各州分会或以下各地国际青年交流中心委员索取:

吉打/玻璃市 钟来福 012-412 2888

槟城 庄雪珠 017-481 2146

雪兰莪 林国狮 012-208 1934

森美兰 吴国福 019-660 6683

登嘉楼/吉兰丹 张明丽 019-983 3689

沙巴 周廷福 012-802 9999


马来西亚华裔青年台湾交流团筹委会

主席 李宏才

Thursday, June 11, 2009

Interaction with YWCA


**From left: Lee Shook Fong, staff from INSAP, Kathleen, Rachel Ten, Jessie Ooi, Josephine Chua (Malaysia YWCA President), Susan Brennan (World YWCA President), Tee Hooi Ling, See Meng Geok, Connie Liew, Nicole Wong, Lee Aa Beng, Eunice Yap **

Beliawanis had an interaction session with the World YWCA President Susan Brennan from Australia on 11th June 2009 (Thu) at 3pm in MCA HQ 7th floor, Meeting Room I.

Susan Brennan shared with us her experience as a young women leader and on how to organise activities to attract young people.

Tuesday, June 9, 2009

1st Asia Women Business Power Conference 2009

Time

Topic

Speakers

08:30

Program Start


08:45

Welcoming Address by Organizing Chairwoman

Ms. Jennifer Low
Managing Director,
Vtalent Corporation Sdn. Bhd.


09:00

Inaugural Address

YB Datin Paduka Chew Mei Fun
Deputy Minister of Women, Family and Community Development


09:15

Opening & Keynote Address

YB Dato' Seri Kong Cho Ha
Minister of Housing and Local Government,
MCA Vice President,
MCA Technology Development Council Chairman


09:40

Opening Ceremony10:00

Sponsor Keynote

Malaysia Venture Capital Management Berhad


10:15

Sponsor Keynote

Lenovo Technology Sdn Bhd


10:25

Morning Tea Break


10:40

CEO Forum:
"Women Business Power Through
Good and Bad Times
"

Moderated by:
Ms. Vanitha Ponnusamy,
Nottingham University Business School,
Malaysia

Ms. Santha Naidu A/P Selvara
Managing Director,
HSE Management Sdn. Bhd.

Puan Yasmin Mahmood
Managing Director,
Microsoft (Malaysia) Sdn Bhd

Ms. Boon Heuang Litdang
Dao-Heuang Group (Laos)

Mdm. Rita Sim Sai Hoon
Executive Director,
Sin Chew Media Corporation

Ms. Ksenyia Melnikova
Information Officer,
Super Technologies, Inc. (Russia)


11:25

Business Start-up:
Business Incubators - Getting Women Entrepreneurs Started

Mr. Andrew Wong
Chief Executive Officer
MIRC Incubator Sdn Bhd


11:45

Women in Biotechnology - The STEMLIFE Story

Dato' Sharon Low
Managing Director
Stemlife Bhd


12:05

Social Entrepreneurship:
"Rising from the Ashes of the Vietnam War - My Story"

Mdm. Nguyen Thi Cuc
President
Banhat Rattan Bamboo Ceramic High - Grade Cooperation (Vietnam)


12:30

ICT:
Using Technology as Drivers in Business

Ms. Irene Boey
Consulting Director
Integral Solutions (Asia) Pte Ltd;
President
Federation of Business and Professional Women (Singapore)


13:00

Lunch


14:00

CEO Forum:
"If Men Don't Listen and Women
Can't Read Maps, What are
Bosses Like?
"

Moderated by:
Cik. NorSaiyedi Adam, Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI)

Ms. Lee Sze Suen
Managing Director,
The Carat Club

Mr. Raymond Chin
Chief Executive Officer
NCB TechVision Sdn. Bhd.

Ms. Koh Lee Ching
Chief Executive Officer,
Calms Technologies Sdn Bhd
.


14:45

Branding

Ms. Chew Bee Peng
General Manager,
The Brand Laureate


15:15

Afternoon Tea Break


15:30

Leadership:

"Educating the Next Generation of Women Leaders"

Mdm. Elizabeth Lee
Executive Director,
Sunway University College and Sunway Education Group


16:00

Forum Discussion:
"Growing Next Generation Talent"

Ms. Ching Yee Fu
Co-Founder and CEO,
Senedi Sdn Bhd

Ms. Janet Tan
Director
YourPartTime.com


16:30

CEO Forum:
"Growing Women Businesses in Asia"

Moderated by:
Mr. William Du, MIRC Ingenious Capital Partners Sdn Bhd. (MICP)

Dr. Petmanee Daowieng
Manager, SMEs Coordination and Services Center,
Office of SMEs Promotion;
Director of Graduate School of Business (MBA),
Hatyai University;

Board of Consultant
Thai Women SMEs Association (Thailand)

Mrs. Chanthao Pathammavong
Member of the Executive Committee,
Lao Women's Union;
President
Lao Businesswomen's Association (Laos)

Dato’ Hafsah Hashim
Chief Executive Officer,
Small and Medium Industries Development Corporation (SMIDEC)

Mrs. Suzanne Bowen
Vice President and Co-Founder,
Super Technologies, Inc. (United States)


17:15

Marketing and Branding:
"Using Online Tools to Boost Business Power in Good and Bad Times"

Mr. Patric Chan
Co-Founder.
Click-Start Marketing Sdn Bhd

Mr. Hanson Toh
Malaysia Country Consultant
Google, Inc.


17:45

Closing

- The above agenda is tentative and subject to change. –


Click www.wbx-ap.com for more information.

Admission Fee:
RM100-RM300 / person

Payment Details:
Payment by cheque or bank draft should be crossed and made payable to MIRC Incubator Sdn. Bhd. or by telegraphic transfer to MIRC Incubator Account No. 64180-0-01-001083-9, Alliance Bank, Jalan Ampang Branch, Kuala Lumpur. Kindly state your company name, your name and the event name in bank-in slip and fax to 03-2161 3618.

For Enquiries:
Please contact hotline at 1300-88-MIRC or 03-2161 1618.

For Registration:

Please contact Chee Ming at 03-2161 1618 to obtain the registration form. Please send your completed form to us via email registration@mirc.org.my or fax to 03-2161 3618.

YB的慰问......

今天的心情起伏不安,对外界的报道还很介怀。但要感谢记者的笔下留情,对我的伤害减到最低了。今天接到一位YB的电话,她在电话里的慰问,鼓励及对我的抱歉,让我在整件事情上第一次掉眼泪。我尝试去掩饰我的情绪,但还是无法通过自己这一关。我对她说我需要时间来平伏自己的心情,毕竟人是有感情的,对于这一切的发生,我还是要自己面对。谢谢您的慰问及关心。

Monday, June 8, 2009

怠慢的态度,是公司、政党、国家的另一种‘山埃’。

怠慢的态度,是另一种‘山埃’,足以‘致死’任何一间公司、政党、甚至国家。
公司里头,有很多不同的部门,有时候两个不一样但有关联的部门必须走在一起,合作处理问题。


某某公司
阿猫(行政部):阿珠的雇佣确认信麻烦帮忙处理一下,她的试用期已经过了半年了。
阿炳(人事部):好的,我会处理。
一个月后……
阿猫:阿珠的确认信呢?她在催了啦!
阿炳:我在处理当中。
再过三个月……
阿珠:我的聘用确认信呢?我都快工作了一年了。
阿炳:还在处理当中。
阿珠:什么?我已经提出了申请很久了,你到底在干什么的?
阿炳:阿珠,你需要明白,这涉及很多的程序,给我多些时间。
再过三个月……
阿珠:我的聘用确认信呢?
阿炳:还在处理当中。
阿珠:我下个月便会辞职了。
阿炳:噢!
结果,阿珠走的时候,前公司的聘请确认信依然没有拿到,阿炳为公司省了一张a4纸。这样的怠慢态度,能让人对这件公司有信心,努力工作吗?


某某部门
鸭子:麻烦你,这是我的申请表。请问什么时候会有答复?
阿瓜: 你先回去,有了回复会通知你。
过了一个月……
鸭子:不好意思,请问我的申请批准了吗?还是被驳回了?
阿瓜:还在处理当中,有消息将通知你。
再过三个月……
鸭子:我是鸭子,麻烦帮我查查我的申请目前情况如何。
阿瓜:你有申请过吗?我们没有接到你的申请。
鸭子:·!#¥%—**((*—……%%¥¥
后来鸭子认识了阿鸡,阿鸡原来是某某部门的掌柜之一,便向阿鸡吐苦水。结果阿鸡一声令下,鸭子的申请终于在两个星期内有了回音。这样的机制,鸭子能对国家有信心吗?


政党(阿丕党)
阿狗:我有投诉!
阿丕:说来听听。
阿狗:(又云又雨,几经辛苦终于讲完)
阿丕:放心,我们会跟进的。
阿狗:谢谢。
过了一阵子……
阿狗:你好,那件事……
阿丕:我们跟进工作在进行中。
结果……………………望穿秋水,没回应。
有一天,阿狗遇见阿旺,阿旺是某某政党的一个地方政棍。
阿狗:我有投诉!
阿旺:说来听听。
阿狗:·#¥¥%……*—*——(*…………
阿旺:这事情很严重,我认为必须尽快处理。放心,我会赶紧处理。
阿狗:谢谢阿旺!
阿狗遇见阿旺的机遇被人泄漏了,隔天阿狗便接获阿丕党的通知,因为觉得事态严重,对阿狗一家影响深远,所以说要和他来个正式的高峰会议。阿狗,就是这样,一个不起眼,不受重视的投诉在历经波折方得到重视。这样的处事态度,阿狗还能对它寄予什么期望?


相信大家,不多不少也听过或是经历过以上的问题。博主在这里想说的是,这种怠慢,官僚作风是成功的绊脚石,却是可以‘杀死’一个机体的‘灵药’,保证让整个机体永无翻身之地。

即使上头是个重视民生的人,可是下面的人却唯唯诺诺,得过且过,避重就轻,这个上头的位子也不能稳坐很久。

我们读管理,发觉filtering information的问题很严重,原来很多下属都习惯过滤资讯才向上司报告,也即是报喜不报忧。所以,下属都尽可能将担忧的事情收起一面遭上头责问,却不懂得这样做会一发不可收拾,事情一旦产生雪球效应,他们的上头可能就会晚节不保。

另外,避重就轻是常见的一个境况,官员或是工作人员总怕惹祸上身,所以奉行‘闪得就闪,闪不到就躲,躲不到就拖,好过背黑锅’的‘人生哲学’。结果,大众或是地下阶层的意愿就常常遭到忽略,基层的声音也都在中途给拦截,传不到上总台。

若一个机体里头多几个这种倒米人士,一个公司、政党、国家前景堪忧。

这种怠慢的处事态度不要得!

Friday, June 5, 2009

梳邦女青年《串字游戏比赛》

(梳邦5日讯)马华梳邦妇女组女青年局将于本月20日(星期六)下午3时,于哥打白沙罗区会会所举办《串字游戏比赛》。

主办单位荣幸地邀请到尊敬的妇女,家庭及社会发展部副部长拿汀巴杜卡周美芬为此活动开幕。

马华梳邦妇女组女青年局主办此《串字游戏比赛》的宗旨为鼓励年轻人多参与有益身心和良性竞争的活动及为青年们提供一个交流平台。比赛是公开给梳邦国会属下18岁以上的马来西亚公民。比赛分为两组:(A组)18至35岁(B组)-36岁以上。报名费为每人RM10。

冠、亚、季军将分别获得200零吉、150零吉和100零吉的现金奖。报名截止日期定于2009年6月13日。欲知更多详情,请联络叶立怡(012-687 7110)。


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

主办:马华梳邦区会妇女组女青年局(雪州) Beliawanis Wanita MCA Subang (Selangor)

详情
比赛日期:2009年6月20日
比赛时间:下午3时
比赛地点:马华梳邦区会会所 3rd flr, 40-2, Jln Pekaka 8/3, Kota Damansara, 47810 PJ, Selangor.
报名费:RM10(备有茶点)
截止日期:2009 年6月10日

细则
1.此比赛公开予18岁以上公众人士。

2.比赛分为3组
a.18岁至35岁
b.36岁以上
c.支会代表

3.奖金
a.第一奖:RM200
b.第二奖:RM150
c.第三奖:RM100

4.比赛将以5人一组的方式进行,无法连接的组员将被淘汰。初赛中每一组的胜出者将会进入决赛,并以同样方式进行比赛。

注:请把报名费连同报名表格于截止日期前交给秘书处或把报名费存入 Alliance Back Acc No:12154-0-01-001250-7 (Wanita MCA Bahagian Subang),过后把Bank-in Slip 连同报名表格传真至03-61408548/电邮至yap_lay_keat@hotmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

我们鼓励年轻人多参与一些对身心有益的活动!!
欲知更多详情或索取报名表格,请联络叶立怡 012-6877110。